pragurinti

pragurinti
pragùrinti tr. pramušti, pradaužti: Aš jam netyčia galvą pragùrinau . | refl. tr.: Prasigurino zbonėlį, paėmus kūjelį, dabojas – pilnas aukso Vlk. \ gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; nugurinti; pagurinti; pargurinti; pragurinti; prigurinti; sugurinti; užgurinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apgurinti — apgùrinti tr. apdaužyti: Tik kūkeliu nagus sau apgurino rš. | refl. tr.: Du rozu puolei, kulnus apsigùrinai! Srj. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; nugurinti; pagurinti; pargurinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgurinti — atgùrinti tr. 1. atkirsti, atmušti: Ji man kirviapente sudžiūvusio sūrio atgùrino Lš. | refl. tr.: Nagus atsigùrytau (imdamas akmenis) Vrn. 2. atgabenti: Atgurinau malkų vežimą Skdv. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurinti — gùrinti ( yti), ina, ino caus. gurti. 1. Kv trupinti: Tu, vaike, duonos nevalgai, tik gùrini Vs. Kam gùrini duonikę su tuo peiliu, pasiimk aštresnį Trg. 2. N daužyti, mušti, laužyti, ardyti, maigyti: Atėję langus gùrina Arm. Gùrina molinį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgurinti — išgùrinti tr. 1. išmušti: Vaikai išgùrino langą Prl. Aš tau dantis išgùrinsiu J.Jabl. Ledai išgùrino viską Vrn. Akis kap išgùryta, kap kumščiu išmušta, skauda ją Alv. 2. išvyti, išgrūsti: Tokiam ore išgùrino vaikus į kelionę Skr. Vaikiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugurinti — nugùrinti tr. 1. nubrūžuoti, nutrinti; nudaužyti, numušinėti: Tu, pas mus bevaikščiodamas, slenksčius nugùrinsi Pls. | Pievos blogos, tai kol jas nugùrinom (nušienavom) – net pečiuose skripuoja Rod. 2. sunkiai nugabenti, nugrūsti: Baltaragis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagurinti — pagùrinti tr. 1. patrupinti: Kaziukas pagùrino žuvelėm duonos Švnč. Pagùryk bulbių Vlk. 2. išmušti, sulaužyti: Ledai langus pagùrino Pls. | Pagùrino ant manos galvos vėzdą, kad jam kaulus pagùrint! Lz. ║ nubrūžuoti, nutrinti: Bernas ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pargurinti — pargùrinti tr. sunkiai pargabenti, parvežti: Ar tu matai, kokį vežimą šieno pargùrinau? Varn. Tai didelę paštą pargùrinau Slv. Piningų man tris šimtus pargùrino Lkv. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; nugurinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigurinti — prigùrinti tr. pritrupinti: Prigurinau pilną bliūdelį vištom Žmt. | refl. tr.: Prisigurino duonos į pieną ir pavalgė Lp. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; nugurinti; pagurinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugurinti — sugùrinti tr. 1. SD47,116 sutrupinti: Sugùrino duoną, pyragą Vlk. 2. sudaužyti, sulamdyti, sumušti, sugriauti: Katė sugurino puodą Onš. Vaikai, kas sugùrinot puodelį? Al. Akinius sugùrinau, noriu naujus nusipirkt Srj. Višta visus kiaušinius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgurinti — užgùrinti 1. tr. sunkiai užgabenti, užnešti: Vos vos tą centneruką ant aukšto užgurinau Mrj. 2. refl. tr. užsigauti: Dviračiu važinėjo ir užsigùrino klupstį Vrn. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”